Nawigacja: Ksieg Med .pl » Geriatria

Księgarnia medyczna - książki kategorii Geriatria

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku

Wydawnictwo: PZWL

Kompendium wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi. W podręczniku przedstawiono aktualne wiadomości dotyczące wybranych aspektów starzenia się, leczenia i pielęgnowania. Opisano również zagadnienia funkcjonowania w społeczeństwie i zaprezentowano wybrane aspekty rehabilitacji oraz zasady...

Cena detaliczna: 92,60
Twoja cena: 87,27 zł (6% rabatu)
Czas dostawy: 24h
TELOMERY I ZDROWIE

TELOMERY I ZDROWIE

Wydawnictwo: medpharm

Telomery i zdrowie to książka, która pokazuje jak można odwrócić proces starzenia. Autorki opisują wyniki odkryć naukowych, które dowodzą, że sposób myślenia, rodzaj reakcji na stres, poziom aktywności fizycznej, jakość interakcji z ludźmi i to, co jemy, oddziałuje na nas...

Cena detaliczna: 47,40
Twoja cena: 42,70 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Biologia wyższych grup wieku i starości

Biologia wyższych grup wieku i starości

Autorzy: Zbigniew Szybiński, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Autor książki przedstawia proces starzenia się jako nie tylko pogorszenie wydolności narządów i układów, zmniejszenie sprawności fizycznej, lecz także zmiany psychologiczne i zmiany uwarunkowań społeczno-socjalnych, które pociąga za sobą wiek emerytalny połączony często ze zmianą statusu...

Cena detaliczna: 53,30
Twoja cena: 48,00 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 7 - 14 dni
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Wydawnictwo: PZWL

Jest to nowoczesny podręcznik uwzględniający najnowsze osiągnięcia w dziedzinie geriatrii oraz współczesne rozwiązania w opiece geriatrycznej. Publikacja została podzielona na trzy części. Część I zawiera charakterystykę procesu starzenia, w części II omówiono specyfikę chorobowości...

Cena detaliczna: 103,00
Twoja cena: 97,71 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Przypomnij sobie. Ćwiczenia usprawniające pamięć dla osób starszych

Przypomnij sobie. Ćwiczenia usprawniające pamięć dla osób starszych

Autorzy: Hinz Magdalena, Wydawnictwo: Harmonia

Książka zawiera ćwiczenia, których celem jest spowolnienie wystąpienia i rozwoju problemów z pamięcią u osób starszych. Publikację można podzielić na dwie części. W pierwszej osoba dorosła jest pytana o siebie, swoich najbliższych i swoją przeszłość, zarówno tą dalszą (np. dzieciństwo

Twoja cena: 15,14 zł
Czas dostawy: 24h
Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej

Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej

Autorzy: Jolanta Maćkowicz, Wydawnictwo: Impuls

Podjęta przez Jolantę Maćkowicz problematyka przemocy wobec osób starszych jest nie tylko ważna, ale także niezmiernie aktualna, gdyż zjawiska poniżania, zaniedbywania, lekceważenia bądź maltretowania ludzi starzejących się i starych nie są czymś nowym i zaskakującym w naszych czasach

Cena detaliczna: 49,80
Twoja cena: 44,80 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Vademecum Geriatrii dla lekarza praktyka Tom 2

Vademecum Geriatrii dla lekarza praktyka Tom 2

Wydawnictwo: Via Medica

fragment recenzji (…) Autorami dzieła są wybitni specjaliści w zakresie prezentowanych dyscyplin, a jego redakcja naukowa pod kierunkiem profesorów jednego z najlepszych w kraju ośrodków geriatrycznych – Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu...

Cena detaliczna: 104,70
Twoja cena: 94,20 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Terapia zajęciowa w geriatrii

Terapia zajęciowa w geriatrii

Autorzy: Bac Aneta, Janus Edyta, Kulis Aleksandra, Smrokowska-Reichmann Agnieszka, Wydawnictwo: PZWL

Opieka nad osobami starszymi jest wyzwaniem teraźniejszości. Terapia zajęciowa umożliwia właściwe ich wspieranie w zakresie wykonywania znaczących dla nich zajęć oraz podnoszenie jakości życia. Podręcznik został opracowany przez doświadczonych praktyków i zarazem nauczycieli akademickich

Cena detaliczna: 71,80
Twoja cena: 68,10 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka Tom 1

Vademecum geriatrii dla lekarza praktyka Tom 1

Wydawnictwo: Via Medica

(...) Autorami dzieła są wybitni specjaliści w zakresie prezentowanych dyscyplin, a jego redakcja naukowa pod kierunkiem profesorów jednego z najlepszych w kraju ośrodków geriatrycznych – Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w...

Cena detaliczna: 104,70
Twoja cena: 94,20 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Psychogeriatria

Psychogeriatria

Wydawnictwo: PZWL

Nowoczesne opracowanie uwzględniające najważniejsze problemy dotyczące zaburzeń psychicznych w grupie osób w wieku podeszłym. Autorami publikacji są wybitni eksperci w dziedzinie psychiatrii oraz geriatrii, autorytety naukowe w Polsce i poza granicami kraju. W książce omówiono główne...

Cena detaliczna: 92,60
Twoja cena: 87,84 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Stany nagłe w geriatrii

Stany nagłe w geriatrii

Autorzy: Johnston B., Losman E., MacLullich A., Murdoch I., Turpin S., Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Zmieniająca się demografia naszej populacji stanowi niezwykły hołd składany osiągnięciom współczesnej medycyny. Zmianom tym towarzyszą jednak coraz bardziej złożone wyzwania. Jak opiekować się słabym, starszym pacjentem cierpiącym na wiele chorób współistniejących w środowisku nastawionym...

Cena detaliczna: 118,00
Twoja cena: 114,94 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Depresje w wieku podeszłym

Depresje w wieku podeszłym

Wydawnictwo: Medical Education

Niniejsza książka została napisana przez lekarzy praktyków dla osób pracujących z ludźmi starszymi: internistów, geriatrów, psychiatrów, neurologów, lekarzy POZ, psychologów, socjologów, pracowników socjalnych, i zainteresowanych studentów, aby uzmysłowić złożoność mechanizmów chorób...

Cena detaliczna: 99,00
Twoja cena: 89,10 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Opieka geriatryczna w Polsce

Opieka geriatryczna w Polsce

Autorzy: Praca zbiorowa, Wydawnictwo: CeDeWu

Intencją autorów tej książki jest wyeksponowanie ważnych zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństw oraz konsekwencjami tego zjawiska dla funkcjonowania systemów zabezpieczenia społecznego w Polsce i w Europie. Geriatria, gerontologia i opieka geriatryczna to dyscypliny dynamicznie...

Cena detaliczna: 64,30
Twoja cena: 57,90 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h

Strona: 1 | 2 | następna