Nawigacja: Ksieg Med .pl » Pulmonologia

Księgarnia medyczna - książki kategorii Pulmonologia

POChP w przypadkach klinicznych

POChP w przypadkach klinicznych

Wydawnictwo: PZWL

„POChP w przypadkach” jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym opracowaniem, które omawia problemy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc przez doświadczenia zaczerpnięte z codziennej praktyki lekarskiej. Jest to przewodnik dla każdego lekarza, który stawia rozpoznanie czy odpowiada za...

Cena detaliczna: 103,00
Twoja cena: 97,71 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Obrazowanie klatki piersiowej

Obrazowanie klatki piersiowej

Wydawnictwo: Medical Tribune

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy! Oddajemy w Państwa ręce książkę, której ideą była wymiana wiedzy praktycznej i doświadczeń z dziedziny radiologii oraz medycyny klinicznej w zakresie chorób klatki piersiowej w formie zbliżonej do kominka radiologicznego. Wierzę głęboko, że taka platforma...

Cena detaliczna: 169,60
Twoja cena: 159,00 zł (6% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

Autorzy: F. Blasi, M. Mantero, Wydawnictwo: Edra Urban & Partner

Algorytmy diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach płuc

Cena detaliczna: 89,00
Twoja cena: 86,69 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Monografie chorób płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Monografie chorób płuc. Idiopatyczne włóknienie płuc

Autorzy: Elżbieta Wiatr (red.), Jan Kuś (red.), Wojciech Piotrowski (red.), Wydawnictwo: via medica

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-edukacyjny i jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Jakkolwiek dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej publikacji, szczególnie na temat dawkowania leków, zostały podane właściwie, to jednak ostateczne decyzje dotyczące...

Cena detaliczna: 163,20
Twoja cena: 146,90 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Spirometria dla lekarzy

Spirometria dla lekarzy

Wydawnictwo: Górnicki

Zagadnienia: podstawy fizjologii układu oddechowego, badania czynnościowe płuc, zasady badania spirometrycznego, rodzaje zaburzeń wentylacji płuc, próby czynnościowe, badanie pletyzmograficzne, badanie u dzieci i osób w podeszłym wieku, wybór i obsługa aparatury, zasady nauczania spirometrii w placówkach służby zdrowia.

Cena detaliczna: 79,00
Twoja cena: 76,95 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Bronchofiberoskopia

Bronchofiberoskopia

Autorzy: Pirożyński Michał, Wydawnictwo: Alfa-Medica Press

Książka w wszechstronny sposób obejmuje wszelkie aspekty bronchofiberoskopii. Autor podkreśla na wstępie, że podręcznik ten nie ma na celu zastąpienia praktycznej nauki fiberoskopii, tym niemniej sposób jego opracowania jest tak znakomity dydaktycznie, że stanowi niewątpliwie doskonałe przygotowanie...

Cena detaliczna: 71,70
Twoja cena: 69,82 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 2 - 4 dni
Monografie chorób płuc Astma ciężka

Monografie chorób płuc Astma ciężka

Wydawnictwo: Via Medica

Zróżnicowanie obrazu klinicznego i patogenezy astmy oskrzelowej jest cechą tej choroby. Zarówno cechy demograficzne, patofizjologiczne, jak i kliniczne i czynnościowe uzasadniają wyodrębnienie astmy ciężkiej. Dlatego też na duże uznanie zasługuje przygotowanie niniejszego opracowania, oryginalnego...

Cena detaliczna: 179,10
Twoja cena: 161,20 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych

Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych

Autorzy: Tomasz Targowski (red.), Wydawnictwo: Termedia

Podręcznik Wybrane choroby dróg oddechowych u dorosłych pod redakcją naukową Tomasza Targowskiego stawia sobie za cel pogłębienie wiedzy o najważniejszych problemach patologii układu oddechowego oraz przedstawienie sposobów na ich zapobieganie i kontrolowanie. Książka Wydawnictwa Termedia...

Cena detaliczna: 89,00
Twoja cena: 80,10 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Choroby dróg oddechowych

Choroby dróg oddechowych

Autorzy: Jutta Lehnen, Wydanie I polskie pod redakcją Bernarda Panaszka, Janusza Pluty i Piotra Bohatera, Wydawnictwo: medpharm

Choroby dróg oddechowych to kolejna książka z serii Opieka Farmaceutyczna. Zza pierwszego stołu - dla pierwszego stołu. W publikacji znalazły się opisy jednostek chorobowych, aktualne wytyczne, jak również przykłady indywidualnych porad dotyczących astmy, POChP, inhalatorów oraz leków. Książka...

Cena detaliczna: 72,40
Twoja cena: 65,20 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym

Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym

Autorzy: J. Chorostowska-Wynimko, M. Franczuk, Wydawnictwo: Elsevier Urban & Partner

Opis książki: Choroby obturacyjne układu oddechowego w wieku podeszłym to publikacja stanowiąca kompleksowe omówienie złożonej problematyki tej grupy chorób. Autorami opracowania są wybitni polscy specjaliści, którzy przedstawili najbardziej współczesne informacje...

Cena detaliczna: 29,00
Twoja cena: 28,61 zł (1% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Badanie spirometryczne. Zasady wykonywania i interpretacji

Badanie spirometryczne. Zasady wykonywania i interpretacji

Autorzy: Piotr Gutkowski, Tadeusz Maria Zielonka, Wojciech Lubiński, Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Monografia pt. Badanie spirometryczne. Zasady wykonywania i interpretacji została napisana przez wybitnych specjalistów tego zagadnienia: dr. hab. med. Wojciecha Lubińskiego z Wojskowego Instytutu Medycyny w Warszawie, dr. med. Tadeusza Marię Zielonkę z Katedry i Zakładu Medycyny...

Cena detaliczna: 79,00
Twoja cena: 76,95 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 24h
ABC POChP. Wydanie polskie pod redakcją dr hab. med. Anny Brzeckiej

ABC POChP. Wydanie polskie pod redakcją dr hab. med. Anny Brzeckiej

Autorzy: Graeme P. Currie, Wydawnictwo: Wydawnictwo Medyczne Górnicki

Polska edycja książki ABC POChP jest tłumaczeniem i adaptacją drugiego wydania brytyjskiego ABC of COPD. Publikacja w sposób klarowny i nowoczesny przybliża zagadnienia z zakresu patomechanizmu choroby, czynników ryzyka i zasad jej rozpoznawania zarówno w warunkach klinicznych, jak i praktyki...

Cena detaliczna: 59,00
Twoja cena: 57,47 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 24h
POChP

POChP

Autorzy: T. Similowski, Wydawnictwo: Urban & Partner

Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc zajmuje obecnie dominujące miejsce wśród chorób układu oddechowego. Ponieważ choroba w okresie początkowym przebiega skąpoobjawowo, duże znaczenie ma jej wczesne rozpoznanie. Nie jest to możliwe bez aktywnej roli lekarza rodzinnego. Książka pt."POChP"...

Twoja cena: 24,00 zł
Czas dostawy: 3 - 5 dni

Strona: 1 | 2 | następna