Nawigacja: Ksieg Med .pl » Zarządzanie w medycynie

Księgarnia medyczna - książki kategorii Zarządzanie w medycynie

Outsourcing w opiece zdrowotnej

Outsourcing w opiece zdrowotnej

Autorzy: Emil Bukłaha, Wydawnictwo: CeDeWu

Tematem wiodącym książki jest analiza wykorzystania outsourcingu jako narzędzia racjonalizacji działań w zakładach opieki zdrowotnej na przykładzie polskich szpitali publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów restrukturyzacyjnych dziejących się w opiece zdrowotnej.

Cena detaliczna: 84,30
Twoja cena: 75,90 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Autorzy: Kożuch Artur, Lewandowski Roman, Sasak Janusz, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. W opracowaniu omówiono...

Cena detaliczna: 149,00
Twoja cena: 137,04 zł (8% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Zatrudnianie w podmiotach leczniczych

Autorzy: Karkowska Dorota, Karkowski Tomasz Adam, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Szczególne uwarunkowania zatrudnienia w podmiotach leczniczych dotyczą zwłaszcza interesów osób zatrudniających i zatrudnionych, których pozycja na rynku pracy nie jest równa. Zatrudnianie w zakładach leczniczych w praktyce odbywa się w ramach umów cywilnoprawnych, które wypierają klasyczny...

Cena detaliczna: 149,00
Twoja cena: 136,00 zł (9% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

SYSTEM INFORMACYJNY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM...

Autorzy: Wioletta Baran, Wydawnictwo: SGH

(...) Konstrukcja pracy wynika z postawionego celu pracy, w tym celów szczegółowych. Poza wstępem i zakończeniem składa się ona z czterech rozdziałów. Każdy rozdział jest zorientowany na osiągnięcie jednego z celów cząstkowych. Treści kolejnych rozdziałów stanowią logiczne następstwo...

Cena detaliczna: 64,70
Twoja cena: 58,20 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 7 - 14 dni
Zmierzch Decentralizacji Instytucjonalny Obraz Opieki Zdrowotnej W Europie Po Nowym Zarządzaniu Publicznym

Zmierzch Decentralizacji Instytucjonalny Obraz Opieki Zdrowotnej W Europie...

Autorzy: Dawid Sześciło, Wydawnictwo: Scholar

Książka Dawida Sześciło jest znakomitym przewodnikiem po meandrach instytucjonalnego krajobrazu opieki zdrowotnej w Europie. Nie tylko rzetelnym i świetnie osadzonym w dostępnym materiale porównawczym, ale przede wszystkim pozbawionym ideologicznego zacietrzewienia. Jej autor analizuje wchodzące...

Cena detaliczna: 42,00
Twoja cena: 38,21 zł (9% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Sprawozdanie Finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Za 2016 Rok

Sprawozdanie Finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Za 2016 Rok

Autorzy: Zuzanna Świerc, Wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzne jednostki, które muszą sporządzać sprawozdanie finansowe nie tylko w oparciu o ustawę o rachunkowości, ale szereg innych ustaw. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia cały proces sporządzenia sprawozdania finansowego od ustalenia...

Cena detaliczna: 79,00
Twoja cena: 71,10 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 2 - 4 dni
Służba zdrowia. Jak pokonać chory system

Służba zdrowia. Jak pokonać chory system

Autorzy: Solecka Małgorzata, Wydawnictwo: WAM

Twoje zdrowie jest zbyt cenne, abyś stracił je przez absurdy systemu Najważniejsza jest diagnoza. Wszyscy wiemy, że polska opieka zdrowotna jest chora, ale czy w zetknięciu z nią jesteśmy bezradni? Czy lekarstwa muszą być takie drogie? Czy wizyta w przychodni musi zajmować cały dzień? Czy...

Cena detaliczna: 34,90
Twoja cena: 31,40 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
BHP w podmiotach leczniczych. BK1114

BHP w podmiotach leczniczych. BK1114

Autorzy: Słowińska Anna Maria, Wydawnictwo: ODDK

Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze opracowanie szczegółowo przedstawia wszystkie zagadnienia związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych, w tym. m.in.: - czynniki...

Cena detaliczna: 156,90
Twoja cena: 147,00 zł (6% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Autorzy: Dobska Monika, Dobski Paweł, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, Marketing usług medycznych, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Dr Monika Dobska...

Cena detaliczna: 99,00
Twoja cena: 93,87 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Nowoczesny Menadżer Ochrony Zdrowia 18 Kluczowych Kompetencji

Nowoczesny Menadżer Ochrony Zdrowia 18 Kluczowych Kompetencji

Autorzy: Opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo: WIEDZA I PRAKTYKA

W placówkach medycznych szczególną rolę odgrywają menedżerowie. To właśnie oni tworzą wzorce różnych zachowań i są odpowiedzialni za powstanie kultury wewnętrznej placówki oraz za reprezentowanie jej na zewnątrz. Jednak, aby placówka odniosła sukces, musi być zarządzana przez kompetentnego...

Cena detaliczna: 79,00
Twoja cena: 71,10 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 2 - 4 dni
Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia

Uwarunkowania i pomiar przedsiębiorczości publicznej w jednostkach ochrony zdrowia

Autorzy: Grzegorz Głód, Wydawnictwo: Difin

W publikacji dokonano identyfikacji podstawowych uwarunkowań przedsiębiorczości publicznej w specyficznych warunkach publicznej ochrony zdrowia w Polsce. W kontekście prowadzonych rozważań ważna jest również odpowiedź na pytanie: na ile pojawienie się zachowań przedsiębiorczych w sektorze...

Cena detaliczna: 67,70
Twoja cena: 63,31 zł (6% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia

Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia

Autorzy: Lisiecka-Biełanowicz Mira, Wydawnictwo: Difin

Praca dotyczy relacji interpersonalnych i międzyorganizacyjnych w instytucjach zajmujących się ochroną zdrowia. Zdaniem autorki zaburzenia komunikacji przekładają się na obniżenie poziomu usługi zdrowotnej. Oprócz technicznych aspektów porozumiewania się, na poprawę jakości usług, w tym...

Cena detaliczna: 47,70
Twoja cena: 43,83 zł (8% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Wzory dokumentów dla zarządzaj.plac.medyczną 160 najczęściej poszukiwanych umów, regulaminó

Wzory dokumentów dla zarządzaj.plac.medyczną 160 najczęściej poszukiwanych...

Autorzy: Praca zbiorowa, Wydawnictwo: Oficyna Prawa Polskiego

Płyta CD zawiera 160 najczęściej poszukiwanych umów, regulaminów, formularzy i oświadczeń związanych m.in. z zarządzaniem i administrowaniem placówką medyczną, zarządzaniem finansami i personelem, gospodarowaniem odpadami, przygotowaniem ofert dla NFZ czy dokumentacją medyczną.

Cena detaliczna: 89,00
Twoja cena: 80,10 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 2 - 4 dni

Strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | następna