Nawigacja: Ksieg Med .pl » Zdrowie publiczne

Księgarnia medyczna - książki kategorii Zdrowie publiczne

Polityka zdrowotna w.4

Polityka zdrowotna w.4

Autorzy: Jerzy Leowski, Wydawnictwo: CeDeWu

Książka zawiera opis zachodzących na świecie, w tym w Polsce, zmian w ochronie zdrowia oraz opis miejsc, jakie w tych przekształceniach, zajmuje medycyna naprawcza i zdrowie publiczne.

Cena detaliczna: 64,30
Twoja cena: 57,90 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla..

Zdrowie publiczne. Najważniejsze zagadnienia dla..

Autorzy: Andrzej Wojtczak, Wydawnictwo: CeDeWu

W podręczniku, w 11 wykładach Autor przedstawia zagadnienia pozwalające zrozumieć czym jest zdrowie publiczne i istitę jego działań. Podkreśla znaczenia zdrowia nie tylko wartości, ale i siły sprawczej spełnienia celów osobistych i budowania przyszlości. Przedstawia równiez wielowymiarowość...

Cena detaliczna: 64,30
Twoja cena: 57,90 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i połoznych w Polsce

Zagrożenia zdrowia publicznego. Ewaluacja kształcenia pielęgniarek i połoznych w Polsce

Wydawnictwo: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Zdrowie publiczne definiowane jest jako nauka i kompleksowe postępowanie, zmierzające do zachowania i umacniania zdrowia w wymiarze makrospołecznym i lokalnym. [...] Pielęgniarstwo w swym holistycznym wymiarze wpisuje się w szeroko rozumianą politykę zdrowia publicznego a pielęgniarki odgrywają...

Cena detaliczna: 35,00
Twoja cena: 31,50 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 2 - 4 dni
Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później

Studenci lubelskich uczelni. Zachowania związane z ryzykiem zdrowotnym 20 lat później

Wydawnictwo: UMCS

Diagnoza i opis stanu zdrowia konkretnej populacji koncentruje się najogólniej na dwóch obszarach - z jednej strony na prezentacji obiektywnych wskaźników zdrowia, zarówno pozytywnych (np. długość życia, parametry wzrostu młodzieży), jak i negatywnych (np. zachorowalność, chorobowość

Cena detaliczna: 44,90
Twoja cena: 40,40 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
System ochrony zdrowia w Polsce

System ochrony zdrowia w Polsce

Autorzy: Bromber Piotr, Hady Joanna, Lachowska Halina, Wydawnictwo: CeDeWu

W monografii "System ochrony zdrowia w Polsce" autorzy skoncentrowali się na wybranych, najczęściej ocenianych, aspektach działalności systemu ochrony zdrowia. Kluczem do zrozumienia podjętych rozważań, jest problematyka jakości, efektywności, dostępności i bezpieczeństwa zdrowotnego

Cena detaliczna: 62,30
Twoja cena: 56,10 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Leczenie przeciwbakteryjne

Leczenie przeciwbakteryjne

Wydawnictwo: Medical Tribune

Jednym z głęboko zakorzenionych stereotypów myślowych ludzi zamieszkujących świat zamożny jest przekonanie o tym, że zakażenia dotyczą tylko biednych lub były groźne w przeszłości. Myślenie takie jest jednak błędne. Statystyki są jednoznaczne - zakażenia to czwarta przyczyna zgonów...

Cena detaliczna: 74,70
Twoja cena: 72,73 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 2 - 4 dni
Zagrożenia zdrowia publicznego Część 2

Zagrożenia zdrowia publicznego Część 2

Autorzy: Denys Andrzej, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Książka jest kontynuacją części pierwszej publikacji pt. Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia, stanowiącej analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego, omawiającej wiele zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W...

Cena detaliczna: 69,00
Twoja cena: 65,42 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Zarządzanie progresywne zdrowiem.. Kierunki, strategie, metody

Zarządzanie progresywne zdrowiem.. Kierunki, strategie, metody

Autorzy: Korporowicz Violetta, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

W publikacji omówiono zagadnienia niezbędne do nowoczesnego, progresywnego zarządzania w ochronie zdrowia, którego istota polega na łączeniu licznych dyscyplin wiedzy (ekonomii, prawa, psychologii, socjologii) przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy mikro i makrospołecznej oraz społecznych...

Cena detaliczna: 89,00
Twoja cena: 82,06 zł (8% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie sieci szkół promujących zdrowie

Ciało w kulturze konsumpcji. Efektywność edukacji zdrowotnej na przykładzie...

Autorzy: Wójtewicz Anna, Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Książka łączy perspektywę edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia z socjo-antropologicznymi rozważaniami na temat ciała w kulturze konsumpcji. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na wiele aktualnych pytań dotyczących systemu nauczania. Czy edukacja zdrowotna w obecnym kształcie wyposaża młodzież...

Cena detaliczna: 50,30
Twoja cena: 45,30 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 7 - 14 dni
Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia

Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia

Autorzy: Denys Andrzej, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Opracowanie stanowi pogłębioną analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez omówienie szeregu zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu cywilizacji na zdrowie ludzi, środowiskowych...

Cena detaliczna: 69,00
Twoja cena: 65,42 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Zintegrowana opieka zdrowotna

Zintegrowana opieka zdrowotna

Autorzy: Rudawska Iga, Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Publikacja jest jedyną tego typu pozycją na rynku, w której kompleksowo omówiono zagadnienie integrowania procesu świadczenia usług opieki zdrowotnej oraz obsługi pacjenta w modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej. Opracowanie zawiera: - przesłanki wprowadzania modelu zintegrowanej opieki zdrowotnej

Cena detaliczna: 59,00
Twoja cena: 54,40 zł (8% rabatu)
Czas dostawy: 3 - 5 dni
Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Wydawnictwo: pzwl

W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: - koncepcji zdrowia w medycynie - polityki zdrowotnej - współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny - profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich - profilaktyki...

Cena detaliczna: 92,60
Twoja cena: 87,84 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 24h
Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów

Zdrowie i kultura fizyczna na przestrzeni dziejów

Autorzy: Bielski Janusz, Blada Ewa, Wydawnictwo: impuls

Kalokagathia, czyli ideał pięknego życia, zdefiniował czasy antyczne. Nie mogło być inaczej, skoro dla Greków piękno złączone było nierozerwalnym węzłem z dobrem: to, co piękne, było zarazem dobre i cnotliwe, i odwrotnie. Nic zatem dziwnego, że w kwestii wychowania paideia i etyka podały...

Cena detaliczna: 30,00
Twoja cena: 27,00 zł (10% rabatu)
Czas dostawy: 24h

Strona: 1 | 2 | 3 | następna