Nawigacja: Ksieg Med .pl » wyniki wyszukiwania "Difin"

Szukana fraza - Difin

Znalezionych wyników: 30

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego

Autorzy: redakcja naukowa Józef Bednarek, Wydawnictwo: Difin

Zastosowanie mediów cyfrowych i technologii informacyjno-komunikacyjnych w każdym obszarze życia człowieka wpłynęło także na przekształcenia i ewolucję w edukacji. Analiza i ocena tych przemian na przestrzeni dziejów pozwala na wyodrębnienie pięciu przełomów w komunikacji, w kształceniu

Cena detaliczna: 46,00
Twoja cena: 44,81 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia, struktura, zasady działania

Podmioty lecznicze w Polsce w perspektywie reform zdrowotnych. Przekształcenia

Autorzy: Kowalska Iwona, Mokrzycka Anna, Wydawnictwo: Difin

Książka zawiera wszechstronną, wielopłaszczyznową analizę procesu przekształceń podmiotów leczniczych w Polsce w trzech podstawowych aspektach: w ujęciu historycznym i systemowym podejmowanych reform, w świetle zmian legislacyjnych początku XXI wieku, a także odpowiedniej polityki sektorowej

Cena detaliczna: 59,00
Twoja cena: 57,47 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?

Autorzy: Brzezińska Małgorzata, Graczkowska Małgorzata, Wydawnictwo: Difin

"Zaradnik terapeutyczny. Jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej?" został napisany, aby zaradzić różnym trudnym sytuacjom, które mogą pojawić się w pracy terapeuty oraz, gdy te już się pojawią, pomóc je rozwiązywać. Prezentowana publikacja ma zatem na celu wsparcie osób pracujących...

Cena detaliczna: 43,70
Twoja cena: 41,73 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce

Kulturowe determinanty zarządzania szpitalami w Polsce

Wydawnictwo: Difin

Przedstawione w publikacji badania i analizy potwierdzają, że mentalność pracowników, znajdująca odzwierciedlenie w kulturze organizacyjnej, stanowi fundamentalną barierę zmian w polskich szpitalach. Jednak kultura organizacyjna bardzo trudno poddaje się operacjonalizacji badawczej, co oznacza

Cena detaliczna: 48,00
Twoja cena: 46,75 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej

Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej

Autorzy: redakcja Anna Kurzeja, Wydawnictwo: Difin

dr hab. Urszula Dudziak, Instytut Nauk o Rodzinie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Dostępność środków psychoaktywnych, częstotliwość ich zażywania i poważne, negatywne konsekwencje zarówno indywidualne, jak i społeczne, wymagają zintensyfikowania działań profilaktycznych...

Cena detaliczna: 43,70
Twoja cena: 41,73 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne

Autorzy: Rudawska Iga, Urbańczyk Edward, Wydawnictwo: Difin

Opieka zdrowotna jest ważnym i zarazem kontrowersyjnym - ze względu na potencjalny konflikt socjalnych i ekonomicznych celów działalności podmiotów leczniczych - elementem życia społecznego. Przedkładając niniejszą monografię redaktorzy mają nadzieję, że stanie się ona przyczynkiem do...

Cena detaliczna: 95,00
Twoja cena: 92,53 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna

Astma oskrzelowa. Perspektywa psychologiczno-egzystencjalna

Autorzy: Gierus Jacek, Popielski Kazimierz, Wydawnictwo: Difin

Celem pracy jest próba analizy czynników psychologicznych, które różnicują osoby z astmą od populacji osób zdrowych. Jest nim także próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób czynniki noetyczne (jak: cel, poczucie sensu życia, jakości noetyczne obecne w życiu, temporalność i aktywność...

Cena detaliczna: 39,60
Twoja cena: 38,25 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne

Prowadzenie działalności leczniczej. Aspekty prawne

Wydawnictwo: Difin

Zamiarem autorów nie było napisanie komentarza do ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r., gdyż takie Czytelnik znajdzie na rynku wydawniczym. Niniejsza pozycja nie została ograniczona do analizy jednej ustawy, lecz aspektowo obejmuje zagadnienia kluczowe w funkcjonowaniu podmiotów...

Cena detaliczna: 43,00
Twoja cena: 41,88 zł (3% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora ochrony zdrowia. Szpitalne Grupy Zakupowe

Organizacja procesów zaopatrzenia medycznego publicznych podmiotów sektora...

Autorzy: Bartkowiak Piotr, Domański Jakub, Wydawnictwo: Difin

Głównym celem opracowania jest ukazanie możliwości organizacji procesów zaopatrzenia medycznego szpitali publicznych na drodze tworzenia Szpitalnych Grup Zakupowych, których rolą jest konsolidacja zakupów większej liczby podmiotów agregujących swój popyt. Poprzez wyeksponowanie roli efektywności...

Cena detaliczna: 46,80
Twoja cena: 44,42 zł (5% rabatu)
Czas dostawy: 4 - 7 dni
Metapamięć Perpektywa psychologiczna i kliniczna

Metapamięć Perpektywa psychologiczna i kliniczna

Autorzy: Szepietowska Ewa, Wydawnictwo: Difin

Książka prezentuje oryginalną i ważną problematykę metapamięci na bazie znakomitej analizy najnowszej literatury przedmiotu. Autorka pokazuje zróżnicowane aspekty dysfunkcji metapamieci w zaburzeniach takich jak anozognozja, choroba Alzheimera, Parkinsona, demencja, zespół Korsakowa, oraz...

Cena detaliczna: 31,20
Twoja cena: 30,00 zł (4% rabatu)
Czas dostawy: 24h

Strona: 1 | 2 | 3 | następna